Πρόχειρος Διαγωνισμός για κατόχους οχημάτων Δ.Χ και ελλείψει για κατόχους οχημάτων Ι.Χ για την μεταφορά των μαθητών, χωρ.αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας, σχ.έτους 2014-2015, των αδιάθετων δρομολογίων που προέκυψαν από τον Ανοικτό Ηλ/κό Διαγ/σμό της 27-1-15

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο