Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το έργο με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2013 »

Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το έργο με τίτλο: « Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2013»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε