ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ 2012

Η ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων , στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας» και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή.
Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Σχολιάστε