Διευκρινίσεις(2) σε υποβληθείσες ερωτήσεις υποψηφίων αναδόχων, επί του Αναλυτικού τεύχους προκηρύξεως του έργου(υπηρεσίας): «Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Διευκρινίσεις(2) σε υποβληθείσες ερωτήσεις υποψηφίων αναδόχων, επί του Αναλυτικού τεύχους προκηρύξεως του έργου(υπηρεσίας): «Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε