1)Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου, Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 8,4 MW στη θέση «ΨΗΛΟ,ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ» της Δ.Ε. Δεσφίνας του Δήμου Δελφών της Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας,Στερεάς Ελλάδας του φορέα με την επωνυμία «AIRENERGY ΔΕΣΦΙΝΑ Μ.Ι.Κ.Ε.».2)Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου,Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,2 MW στη θέση «ΚΩΝΟΣ» της,Δ.Ε. Δεσφίνας του Δήμου Δελφών της Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,του φορέα με την επωνυμία «AIRENERGY ΔΕΣΦΙΝΑ Μ.Ι.Κ.Ε.».3)Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου,Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,2 MW στη θέση «ΚΑΡΔΑΡΑ» της,Δ.Ε. Δεσφίνας του Δήμου Δελφών της Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,του φορέα με την επωνυμία «AIRENERGY ΔΕΣΦΙΝΑ Μ.Ι.Κ.Ε.». 10:42 π.μ.

6Ψ4Λ7ΛΗ-1Κ7_ ΠΠΔ ΜΕ ΑΔΑ ΘΕΣΗ ΨΗΛΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ
Ψ3647ΛΗ-Ε5Λ _ΠΠΔ ΜΕ ΑΔΑ ΘΕΣΗ ΚΩΝΟΣ
6ΛΩ97ΛΗ-0ΦΘ _ ΠΠΔ ΜΕ ΑΔΑ ΘΕΣΗ ΚΑΡΔΑΡΑ