1η τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5.1 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-2

Σχολιάστε