Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 16-7-2014(7ης συνεδρίασης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

       Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο