Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 15-11-2013 αριθ.πρακτικού 32 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε