Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 14ης συνεδρίασης της 25-4-2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε