Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 14ης συνεδρίασης (Τακτικής) της 17ης Δεκεμβρίου 2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

 Αποσπάσματα αποφάσεων της 14ης Συνεδρίασης

Σχολιάστε