Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων της 13ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 20-12-2012

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 13ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 20-12-2012

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε