Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Συντήρηση ραμπωτών διαβάσεων στο χείμαρρο «Μαρίτσα»και τμήματος του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Βίστριζας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Συντήρηση ραμπωτών διαβάσεων στο χείμαρρο «Μαρίτσα»και τμήματος του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Βίστριζας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε