Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 29-10-2012

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 29-10-2012

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε