Ανακοίνωση: για την υποβολή απόψεων και παρατηρήσεων επί της μελέτης:”Αξιολόγηση, αναθεώρηση & εξειδίκευση Α1 σταδίου του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο