Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού της αρ. διακ. 1/2014 για το έργο μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2014-2015

Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που υποβλήθηκαν με αίτημα από τους υποψήφιους αναδόχους και αφορούν σημαντικά θέματα για την μεταφορά μαθητών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε