Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από: 16/07/2015 έως και 27/07/2015

Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης: ΑΔΑ: ΩΔ307ΛΗ-ΞΙ8

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Γαλα και Ιωάννης Παρούτσας

Τηλ.: 2237350718, 2237350729

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε