Πρόσκληση για τη χορήγηση επτά (07) συνολικά αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (επαγγελματικές)

Πρόσκληση για τη χορήγηση επτά (07) συνολικά αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (επαγγελματικές)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε