Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων της 1ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 6-1-2013

Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων της 1ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 6-1-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε