Φάκελος Aνανέωσης – Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων – Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) λατομείου μαρμάρων της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΚΟΛΙΟΔΕΔΕ – ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση « ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ » Τ.Κ. Λαφυστίου Δήμου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ-Κ.-ΚΟΛΙΟΔΕΔΕ-ΣΙΑ-ΟΕ-ΒΟΙΩΤΙΑ-2016