Φάκελος Τροποποίησης των υπ. αρ. 145504/18.11.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) στα τμήματα : Λαμία – Μακρυχώρι» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των ΣΕΑ Ξυνιάδας και Σοφάδων.

ΦΑΚΕΛ- ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ _Ε65_ ΛΑΜΙΑ-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ-2017

Σχολιάστε