Φάκελος Τροποποίησης της υπ’ αρ. 143830/05-11-2017 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),του εργοστασίου παραγωγής και διάθεσης τσιμέντων της «A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ », που είναι εγκατεστημένο στη θέση Καμάρι της κοινότητας Στεφάνης, του Νομού Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ-ΤΡΟΠ-ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ-ΤΙΤΑΝ-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε