Φάκελος Τροποποίησης της ΥΑ 177254/12.12.2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) : α) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός αστικών στερεών αποβλήτων), και β) υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα, καθώς και μονάδα παραγωγής α΄ υλών ζωοτροφών, στη θέση Μνήμα Κατή Ριτσώνας της ΔΕ Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων στο Νομό Εύβοιας», της εταιρείας ECO TERRA ABEE

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ECO TERRA ABEE- ΧΑΛΚΙΔΑ – ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε