Φάκελος Τροποποίησης της με. α.π. 172721/31-12-13 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του εν μέρει υφιστάμενου και εν μέρει προς κατασκευή έργου : «Αντιπλημμυρικά έργα Σπερχειού ποταμού, Ν. Φθιώτιδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 174209/31-07-2014 Απόφαση Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΓΟΣΕ – ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2017

Σχολιάστε