Φάκελος Τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,6 MW της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.» στη θέση ‘’Σπάρτα – Κακόρεμα’’ του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ-ΘΗΒΑ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Σχολιάστε