Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,35 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.» στη θέση ‘’Χελώνα ’’ του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ-ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.

Σχολιάστε