Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ – ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ – ΔΗΜΟΥΛΗ – ΜΑΡΑΘΑΚΙΑ ΄΄ του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας

ΦΑΚΕΛ-ΤΡΟΠ-ΑΙΟΛΙΚΟ-ΠΑΡΚΟ-΄΄-ΚΑΤΩ-ΛΑΚΩΜΑΤΑ-Α.Ε-΄΄ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε