Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,35 MW της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «Αχλαδότοπος – Ντάρδιζα – Γκούρα Λούτσα » του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΕΥΒΟΙΑ 2017

Σχολιάστε