Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,2 MW της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «Τρίκορφο» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΕΥΒΟΙΑ 2017.1

Σχολιάστε