Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 44 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ Ραχούλα – Πασχαλιές ΄΄ του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 2017

Σχολιάστε