Φάκελος Τροποποίησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,6 MW της εταιρείας « ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ A.E » στη θέση ‘’ΣΠΑΡΤΑ – ΚΑΚΟΡΕΜΑ’’ του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΄΄ ΣΠΑΡΤΑ ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε