Φάκελος Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ από την «ΕΛΜΙΝ ΑΕ» για την ανανέωση της με αρ. πρωτ. ΔΠΣ οικ. 164818/2323/31-8-10) Υ.Α. ΕΠΟ, του αδειοδοτημένου έργου : «Υπόγεια εκμετάλλευση κοιτασμάτων βωξίτη στη θέση ‘’ΝΕΡΑ 8 – ΝΕΡΑ 9 – ΝΕΡΑ 11’’», στις Τ. Κ. Αποστολιάς, Καστελλίων και Οινοχωρίου, Δ.Ε. Γραβιάς του Δ. Δελφών Ν. Φωκίδας

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΛΜΙΝ Α.Ε._ΘΕΣΗ ΝΕΡΑ 8-ΝΕΡΑ 9-ΝΕΡΑ 11 – Δ ΔΕΛΦΩΝ- ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε