Φάκελος Μελέτης Περιβάλλοντος που αφορά σε πτηνοτροφική μονάδα , στη στη θέση ‘’ΠΑΤΗΜΑ’’ , Δ.Δ. Σχηματαρίου, Π.Ε. Βοιωτίας με φορέα την « Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ AE.», ως προς τη δυναμικότητα αυτής.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε