Φάκελος Μελέτης Ανανέωσης-Τροποποίησης μετά της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) καθώς και επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) από την «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» στις θέσεις ‘’Βραϊλα΄΄ Δ.Δ. Καλοσκοπής Δήμου Γραβιάς και ‘’Καψίτσα΄΄ Δ.Δ. Προσηλίου Δήμου Δελφών, Νομού Φωκίδας»

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΛΜΙΝ Α.Ε._ΘΕΣΗ ΒΡΑΪΛΑ & ΚΑΨΙΤΣΑ – Δ ΔΕΛΦΩΝ- ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε