Φάκελος εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου επείγοντος χαρακτήρα «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση ‘’Τέμπλα’’ επί της επαρχιακής οδού ΒΕΛΑΩΡΑ – ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ – ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ Αιτωλοακαρνανίας»

ΦΑΚΕΛ-ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ-ΕΡΓΟ_-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΝΕΑΣ-ΓΕΦΥΡΑΣ-ΘΕΣΗ-ΤΕΜΠΛΑ-ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Σχολιάστε