Φάκελος για την τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΟ Α.Ε.» στη θέση « Μικρόβουνο » του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας.

ΦΑΚΕΛ-ΤΡΟΠ-ΑΙΟΛΙΚΟ-ΠΑΡΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΟ-ΦΩΚΙΔΑ_