Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE με Κ.Α. «1002405 NOTIA EYBOIA» στην θέση ‘’ΜΠΕΜΠΕΝΗ – ΑΗΔΟΝΙ – ΑΣΠΡΗ ΡΑΧΗ’’ Τ.Κ. Κομίτου του Δήμου Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- VODAFONE 1002405 ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ – ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε