Φάκελος Ανανέωσης- Τροποποίησης Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ΄΄ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Λιβαδειάς ΄΄ στο Ν. Βοιωτίας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞ. ΛΥΜΑΤΩΝ _Ε.Ε.Λ._ Δ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2017