Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), έργου : «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ορχομενού», στο Ν. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΕΡΓΟ_ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ- ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ – ΒΟΙΩΤΙΑ-1

Σχολιάστε