Φάκελος Ανανέωσης- Τροποποίησης ΑΕΠΟ διενέργειας ερευνητικών γεωτρήσεων στην περιοχή ΄΄ ΣΤΟΛΟΣ – ΚΑΡΥΟΒΟΥΝΙ – ΒΑΜΒΑΚΙΑ – ΒΩΞΙΤΟΧΩΜΑΤΑ ΄΄ από την ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας.

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΄΄ ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟ ΄΄ ΔΕΛΦΩΝ- ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε