Φάκελος Ανανέωσης της αρ. 10532/940/19-12-97 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του Νομάρχη Ευβοίας όπως ανανεώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,6 MW της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση ΄΄Άγιος Βασίλειος – Μεγάλη Ράχη (Αντιά Α΄)΄΄ του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ- ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ_ΕΥΒΟΙΑ 2017