Φάκελος Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων περιοχής κάμπου Ωρεών – Ιστιαίας», στο Ν. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΕΡΓΟ_ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΩΡΩΝ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε