Φάκελος Ανανέωσης/Τροποποίησης της υπ. αρ. 45208/96/17.1.1997 ΚΥΑ ΕΠΟ ΄΄ Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Τιθορέα – Λιανοκλάδι ΄΄( όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση:( i) 2 τεχνικών C-C και στις Χ.Θ. 179+235 και Χ.Θ. 179+367, (ii) την εφαρμογή του συστήματος σηματοδότησης/τηλεδιοίκησης ΕΤCS-1, καθώς και την ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης για την παράπλευρη οδοποιία της σήραγγας Καλλιδρόμου (ASR8 και DSR8 ).

ΜΠΕ – ΤΙΘΟΡΕΑ- ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΕΡΓΟΣΕ – ΦΘΙΩΤΙΔΑ-1 (1)

Σχολιάστε