Τροποποίηση της πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.8837/14-10-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΦΕΚ 3442/Β /25-10-2016) “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 <<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ >> ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.

Τροποποίηση της πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020

Σχολιάστε