Τροποποίηση για την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθυών ετήσιας δυναμικότητας 720tn σε συνολική θαλάσσια έκταση 72,5 στρεμμάτων (αποτελούμενη από τέσσερα (4) πάρκα εκτροφής), που λειτουργεί στη θέση Χιλιομίλι, Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

ΦΑΚΕΛ-ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ-ΣΕΛΟΝΤΑ-ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε