Σχέδιο παρόχου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εντός της πόλης της Λαμίας

“Από τη Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων ανακοινώνεται ότι, μετά από σχετική αίτηση παρόχου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εντός της πόλης της Λαμίας, περιοχή Προφήτη Ηλία, περιοχή περιφερειακού Λαμίας και σε τμήματα σε οδούς της πόλης (Μακροπούλου, Αινιάνων, Αμπλιανίτη) καθώς επίσης και σε τομές και φρεάτια κατά μήκος των σωληνώσεων.

Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα  με το άρθρο 8, της αριθ. 725/23/5-01-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5Β/05-01-2012).”

 

Σχέδιο παρόχου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

 

Σχολιάστε