Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1834/141223 Υπαγωγής (ΑΔΑ: Ω8ΔΖ7ΛΗ-ΨΣ0) σε Π.Π.Δ. Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ονομαστικής ισχύος 1,5 MW της εταιρείας «ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ & ΣΙΑ -ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΩΝ Ο.Ε στη θέση «Λιούτσα», Τ.Κ. Ζαράκων Δ.Ε. Δυστίων Δήμου Κύμης -Αλιβερίου, Π.Ε. Εύβοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

7ΘΕΧ7ΛΗ-30Ε-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε