Π.Ε.Φωκίδας: Έργο Ταμιευτήρα Τολοφώνας

Την 11-04-2017 πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κ. Ευάγγελου Κατσαγούνου σύσκεψη με θέμα την εξέλιξη της διαδικασίας ένταξης στο ΠΑΑ 2014-2020 του έργου «Κατασκευή Ταμιευτήρας Τολοφώνας στη θέση Χάρμισκο και  αρδευτικού δικτύου».

Στη σύσκεψη την οποία συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης συμμετείχαν θεσμικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες της Π.Ε. Φωκίδας καθώς και εκπρόσωπος του Δήμου Δωρίδας.

Από τη διαλεκτική συζήτηση που έγινε προέκυψε και διαπιστώθηκε από όλους τους συμμετέχοντες ότι  το έργο λόγω της φύσεως και της έκτασης του φυσικού του αντικειμένου παραμένει στην αρμοδιότητα του ΥΠ.Α.Α.Τ. .

Η Π.Ε. Φωκίδας ακολουθώντας τη θεσμοθετημένη διοικητική διαδικασία, έχει αποστείλει ήδη δελτίο πρότασης έργων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που έχει την αρμοδιότητα της συγκέντρωσης και ομαδοποίησης των έργων αυτών, προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις για το Π.Α.Α 2014-2020  όταν δημοσιευτεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το αντίστοιχο μέτρο . Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνεται στο δελτίο αυτό με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 12.000.000 €.

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Φωκίδας σε προσωπικές του επαφές με τις πολιτικές και υπηρεσιακές αρχές του Υπ. Α. Α. και ανεξαρτήτως της επιλεξιμότητας    του έργου, καθώς και με Υπηρεσιακά του σημειώματα, έχει θέσει επανειλημμένα το θέμα της αναγκαιότητας της κατασκευής του έργου αυτού .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19-4-2017

 

Σχολιάστε