Π.Ε.Φθιώτιδας: Ανακοίνωση υπ.αριθμ.3/2017 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.3 2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει απο 18/12/2017 έως και 22/12/2017.

Σχολιάστε