Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: 4o Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ