Π.Ε. Εύβοιας:Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή του Ν. 4177/2013(ΦΕΚ Α΄173) και της Απόφασης Α2-718 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014) «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» από τη Δ/νση Ανάπτυξης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Σχολιάστε